Ochrana osobních údajů

 • Ochrana soukromí uživatelů je pro nás prioritou. Údaje uživatelů uchováváme v zabezpečených databázích a používáme je pouze pro účely uvedené v tomto prohlášení.
 • Správce osobních údajů a kontakt
  Provozovatelem webu InvestGuru.cz a správcem osobních údajů je naše společnost Fichtner s.r.o., IČO: 26805383, se sídlem Na Hůrce 49, 252 10 Černolice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 115877. Ve věcech zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat také na emailu: privacy@fichtner.cz
 • Zpracování osobních údajů v uživatelském účtu
  Registrace Vaší emailové adresy na portále InvestGuru.cz Vám umožňuje přístup ke zdarma zpřístupněnému obsahu v pobodě videí, informačních emailů a případně dalším obchodním sdělením. Údaje zpracováváme s Vaším souhlasem. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak bez nich nebude aplikace fungovat. Jednou zadané údaje budou v uživatelském účtu uchovány, abyste se k nim mohli kdykoliv vrátit a modifikovat je podle aktuální situace, údaje můžete také smazat nebo účet zrušit. Pokud bude váš uživatelský účet zcela neaktivní po dobu delší než 5 let, můžeme váš uživatelský účet zrušit.
 • Marketing
  Pokud jste nám k tomu dali souhlas, budeme Vám zasílat emailové newslettery. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pokud v emailu povolíte stáhnutí obrázků, dá nám systém zpětnou vazbu, že jste email otevřeli. Statistiku otevření emailů používáme k vyhodnocování úspěšnosti a účinnosti naší marketingové komunikace. Pokud již nechcete newslettery dostávat, můžete se odhlásit kliknutím na link v našem newsletteru. Také nám můžete zaslat námitku proti zpracování pro marketingové účely na privacy@fichtner.cz. Můžeme vás také kontaktovat jinými způsoby s nabídkou našich služeb, které jsou pro vás relevantní. Toto zpracování probíhá z důvodu oprávněných zájmů správce.
 • Další účely zpracování
  Osobní údaje zpracováváme i z důvodu našich oprávněných zájmů. Můžeme je používat pro vytváření interního reportingu, statistik a analýz fungování společnosti. Po zrušení Vašeho uživatelského účtu můžeme osobní údaje archivovat pro případné řešení stížností nebo nároků. Fichtner, s.r.o., IČO 26805383, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115877, www.fichtner.cz
 • Jaké údaje zpracováváme
  Zpracováváme osobní údaje, které jste vyplnili v uživatelském účtu, nebo vznikly v důsledku jejich zpracování.
 • Zpracovatelé
  Ke zpracování osobních údajů používáme důvěryhodné zpracovatele. Pokud zpracovatelé sídlí mimo EU, vždy dbáme na to, abychom s nimi měli uzavřené smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Zpracovatelé z USA jsou navíc certifikováni v EU-U.S. Privacy Shield Frameworks. S žádnými dalšími osobami osobní údaje nesdílíme ani je neprodáváme.
 • Vaše práva
  Pro veškeré záležitosti ochrany osobních údajů jsme zřídili zvláštní emailovou adresu [privacy@fichtner.cz], na kterou můžete posílat žádosti s uplatněním Vašich práv.
 • Právo na výmaz
  Můžete nás požádat, abychom Vaše osobní údaje smazali, zejména pokud zároveň odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo pokud Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně.
 • Právo podat námitku
  Máte právo podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely a z důvodu oprávněného zájmu poskytovatele.
 • Ostatní práva
  Kdykoliv nás můžete požádat, abychom Vaše informace opravili nebo aktualizovali. Můžete nás také požádat o informaci, jak a jaké údaje zpracováváme a o jejich kopii.
  Na žádost Vám poskytneme Vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu, pokud se jedná o informace, které jste zadali v uživatelském účtu. Můžete také podat námitku proti zpracování, například pokud chcete, abychom Vaše údaje uchovávali déle nebo v souvislosti s uplatněním jiných práv.
 • Doba zpracování
  Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu existence Vašeho uživatelského účtu a dále po dobu 5 let.
  Toto prohlášení je účinné od 25. 5. 2018.