Podílový fond

Co jsou fondy?

Myšlenka „fondů“ vznikla ve starém Řecku. Řekové byli známí mořeplavci. Vlastnictví lodě ale bylo velmi riskantní, protože se běžně stalo, že loď narazila na útes nebo ztroskotala a nevrátila se. Majitel tím pádem přišel o všechno a zbankortoval.

Vlastnit více celých lodí bylo zase moc drahé. Proto se majitelé lodí začali sdružovat do skupinky, měli menší podíly na více lodích a když se jedna loď nevrátila, nebyl to fatální průšvih. Např. skupina 10 majitelů si koupila 10 lodí a každý měl 1/10 každé lodi. Když jedna loď ztroskotala, každý přišel pouze o 1/10 svého majetku a nevkládali tak všechno své bohatství do jedné lodi.

Podobně to je dnes v investičních fondech. Lidé (majitelé lodí) dají své peníze dohromady a koupí si část fondu. Fond (za peníze všech lidí, kteří do něj vstiopili) kupuje (investuje) např. akcie Apple, McDonalds a dalších firem (jednotlivé lodě). Lidé tak prostřednictvím fondu společně sdílejí zisky i případné ztráty z investic. Nemusí tak sázet vše na jednu investici (jednu loď) a proto jde o méně riskantní formu investování.

Podílové fondy vs. ETF

Klienti fondů mají najatého člověka, který se o peníze ve fondu stará, vybírá které akcie či dluhopisy koupit a které prodat. Ten je manažerem fondu a klienti mu za to platí odměnu – poplatek.

S rozvojem moderních technologií se začali nahrazovat manažeri počítačem, který místo aktivního vyběru jednotlivých akcií a dluhopisů koupíruje určitý veřejný index – koš akcií. Takovým fondů se říká indexové fondy nebo ETF (exchange traded funds).

Proto jsou fondy z pohledu poplatků dražší než ETF, musí zaplatit portfolio manažera a analytiky, kteří rozhodují, kolik peněz bude investováno do té které akcie nebo dluhopisu. Počítače v případě ETF sice aktivně nevyhledávají jednotlivé akcie a pouze kopírují nějaký index, ale dělají to za zlomek platu manažera a analytického týmu.

Kdy je vhodné je využít a jak?

Fondy a ETF je obecně dobré využívat ve chvíli, kdy chcete aby se peníze zhodnocovaly a pracovaly na kapitálovém trhu, ale nechcete této činosti věnovat příliš mnoho času a energie.

Vzhledem k tomu, že naše investiční strategie je postavena na principech Wealth Protection, mj. tedy investování do největších firem světa neboli blue chips akcií, které mají díky své velikost velké zastoupení v hlavních akciových indexech, využíváme pro tyto akciové investice ETF.

Pro speciální strategie např. s výplatou vysoké dividendy nebo pokud se chceme dostat na určitý specifický trh, kde se místní znalosti a zkušenosti manažera velmi hodí, používáme speciální podílové fondy.